Co patří do kompostu

      Nejlepší je do kompostu dávat organický materiál. Tento materiál může pocházet z vaší zahrady, kuchyně nebo i celého domu jako takového.

  Ingredience, které do kompostu přidávat, lze rozdělit na 2 druhy. Zelené - obsahují hodně dusíku - a hnědé, které obsahují velké množství uhlíku. 

Hnědý materiál

Zelený materiál

Dřevo

Tráva

Kůra

Seno

Tvrdý papír, lepenka - rozřezané

Zbytky jídla

Ovoce

Odpad ze zahrady

Listí

Řasy

Papír - rozřezaný

Plevel 

Skořápky od ořechů

Hnůj 

Piliny

Chmel 

Sláma 

Větve ze živého plotu - rozřezané

Rašelina 

Větvičky - rozřezané