Poměr uhliku a dusíku

  Organická hmota je složena z velkého množství uhlíku (C) a menšího množství dusíku (N) Poměr mezi těmito dvěma prvky se nazývá C:N poměr. Aby měl kompost co největší výkon, musí mít také správný poměr uhlíku kvůli energii a dusíku pro produkci proteinů. Vědci (ano, opravdu existují vědci přes kompost) zjistili nejlepší poměr uhlíku a dusíku v kompostu pro co nejrychlejší kompostování a co nejlépe vonící kompost na 25-30 částí uhlíku na 1 část dusíku, nebo taky 25-30:1 C:N. Pokud je C:N poměr příliš velký (= příliš mnoho uhlíku), hnití se zpomalí. Při C:N poměru moc malém (= moc dusíku), se z kompostu stane smradlavá hromada organického odpadu.
  Níže uvádíme průměrný C:N poměr pro nejběžnější organické materiály, které naleznete v kompostu. Materiály s velkým množstvím uhlíku jsme ozačili jako hnědé, ty s velkým množstvím dusíku jako zelené. 
    Mnoho materiálů, které dáte do kompostu, nemá ideální C:N poměr 25-30:1 a tak je potřeba kombiovat různé materiály, abychom docílili ideálního kompostu. Vysoký poměr C:N lze snížit přidáním trávy, naopak nízkou hodnotu C:N je možno zvýšit přidáním papíru, mokrými listy nebo dřevěnými odštěpkami. 

 

Hnědé - vysoký obsah uhlíku

C:N

Prach, popel, dřevo

25:1

Lepenka, tvrdý papír

350:1

Ovoce

35:1

Listí

60:1

Papír

175:1

Skořápky ořechů

35:1

Piliny

325:1

Sláma

75:1

Dřevěné odštěpky

400:1

Zelené - vysoký obsah dusíku

C:N

Jetel 

23:1

Zbytky jídla

20:1

Zahradní odpad

30:1

Tráva

20:1

Seno

25:1

Hnůj 

15:1

Mořské řasy

19:1

Slupky od zeleniny

25:1

Plevel 

30:1