Jak funguje kompostování

    Odborně je kompostování definováno jako aerobní proces, při kterém se bioodpad s pomocí mikroorganismů přeměňuje na kompost. Pro nás to znamená, že se nepotřebný biologický odpad při správném postupu přemění na humus, kterým je možno po sléze hnojit zahradu, zahrádku či půdu ve skleníku a dosahovat mnohem větší plodnosti rostlin či mnohem krásnějšího trávníku.
    Při kompostování hraje velmi důležitou roli poměr uhlíku a kyslíku v daném bioodpadu, přítomnost mikroorganismů, přístup kyslíku a vlhkost kompostu.
    Hnití je poháněno miliony bakterií a plísní, které se v kompostu ubytují a průběžně rozkládají a recyklují daný materiál za vzniku bohatého přírodního hnojiva.
    Zní vám to příliš složitě? Opravdu není. Vše, co o kompostování pořebujete vědět je základní znalost pár principů, které se při kompostování uplatňují. Příroda se postará o zbytek. Proces hniloby nebo kompostování se děje neustále kolem nás každý den, bohatá půda v lese je tomu skvělým příkladem. Když kompostujeme, pouze urychlujeme to, co by matka příroda stejně udělala. 
    Je možno si zakoupit již hotové kompostéry k zajištění rychlého startu bez práce nebo je možné si jednoduše vyrobit vlastní, pokud máte ten správný materiál a vhodné vybavení, za rozumnou cenu.